De melding E07

De melding E07 betekent dat de digitale ontvanger een controle uitvoert op de smartcard. Wij raden u aan te wachten tot de melding verdwijnt en de ontvanger gereed is.

Doorloop de volgende stappen bij deze storingsmelding:

1. Verdwijnt de melding na enkele minuten niet? Haal dan de smartcard uit de ontvanger en plaats deze na enkele ogenblikken weer terug.

2. Lost dit het probleem niet op? Herstart dan de ontvanger. Doe dit als volgt:

– Schakel de digitale ontvanger uit en verwijder de smartcard.
– Haal vervolgens minimaal 30 seconden de digitale ontvanger van de stroom en koppel de coaxkabel los van de ontvanger.
– Sluit de ontvanger weer aan op stroom. Schakel de ontvanger weer in, maar plaats de smartcard nog niet terug.
– Na enkele minuten vraagt de digitale ontvanger om de smartcard te plaatsen.
– Plaats de smartcard weer in de digitale ontvanger.
– De ontvanger zal nu de melding E48/E52 geven.
– Sluit de coaxkabel weer aan op de ontvanger. De foutmelding zal binnen een minuut verdwijnen

Was this answer helpful ? Ja (0) / Nee (0)

Comments are closed

Wij zijn solutionpartner van