Algemene voorwaarden

ITT Desk levert al haar diensten en producten volgens de Algemene Voorwaarden van ICT-Office.
Deze algemene voorwaarden bevatten spelregels, die bruikbaar zijn in het contact tussen leveranciers en opdrachtgevers bij het leveren van producten en het verrichten van diensten op het gebied van IT, telecommunicatie, internet en kantoortechnologie.